The $4,000 Deepstack Starfish

888.com

August 02, 2018 2:30

NL Hold'em, Multi Table

$20.00+$2.00

Entries: 189

Prize Pool: $4,860.00

Position Player Prize
1 davidsutil $1,045
2 planty1994 $753
3 Mrgalaxyliar $571
4 WalnutPix $425
5 Boriz_Britva $292
6 scatte4 $243
7 lagostim $194
8 Mastelzmind $146
9 HappyMonkeyy $97
10 28021904 $85
11 GodRunPls $85
12 cvetohek $85
13 8tama8 $73
14 easymoney406 $73
15 ZelkovaRoss $73
16 rodricar87 $61
17 pedro9467 $61
18 MECTEPEO $61
19 LendaFlavio $49
20 lonelystrang $49
21 Lellusion $49
22 AlexeyVG $49
23 tsonev76 $49
24 elf88.74 $49
25 Jaxon234 $49