The Hot [Turbo] $50, $2,000 Gtd

Poker Stars.nj

August 12, 2018 6:00

TURBO NL Hold'em, Multi Table

$45.50+$4.50

Entries: 33

Prize Pool: $2,000.00

Position Player Prize
1 JohnnyMania $740
2 joshtheman10 $500
3 MoZZyNJ $300
4 zapzer7 $200
5 FunkyJesus $150
6 skip1055 $110
7 elixe199 $0.00
8 YogaGrandma $0.00
9 OurDog1 $0.00
10 xavigotnutz $0.00
11 holdncaul $0.00
12 Drsnap31 $0.00
13 NITRO0013 $0.00
14 TiltedHard $0.00
15 Mr. seeflops $0.00
16 09123459 $0.00
17 skolnik6137 $0.00
18 TonymacAttack2 $0.00
19 sbyrne1 $0.00
20 gatorgrinds $0.00
21 Bobby Bocce $0.00
22 paulrvr $0.00
23 fkdtshtfkdts $0.00
24 ThorpoBazzin $0.00
25 DonaldTTRUMP $0.00