6.000€ - Master

iPoker.fr

April 15, 2021 5:30

NL Hold'em, Multi Table

$22.50+$5.00

Entries: 96

Prize Pool: $6,435.00

Position Player Prize
96 PouillteDpouill $0.00
96 Fombeus $0.00
96 luisma8688 $0.00
96 onsenfouuuu $0.00
96 CallMyTrash $0.00
96 Maxajaccio $0.00
96 ANGELOJOE2412 $0.00
96 cellanoloco $0.00
96 NestaSun86 $0.00
96 ZeodouBrazil $0.00
96 Adrienpoker $0.00
96 SupreamTwekso $0.00
96 Bibapelulap $0.00
96 MERCIIII $0.00
96 Elases $0.00
96 13941395 $0.00
96 titiritero4 $0.00
96 setready $0.00
96 LastStylebender $0.00
96 Abominable $0.00
96 Kepitain $0.00