Gladiator:{#P}$100K Gtd{#M}

Party Poker

November 07, 2019 7:30

NL Hold'em, Multi Table

$304.00+$12.00

Entries: 260

Prize Pool: $113,036.00

Position Player Prize
101 Pupp4m3ntssss $79
102 estupidocinco $356
103 TheDrino $158
104 Player123560423 $79
105 BudLightLime $0.00
106 marnygrajek $79
107 YouGotTheDud $0.00
108 ItHasLowEV $198
109 King2174 $79
110 Rq_M-V-b.ca.zk6 $0.00
111 PartyAllDayLong $0.00
112 MeisterYoda $158
113 Sundaynightking $0.00
114 Taserkill $0.00
115 tritu $0.00
116 kovalski1 $0.00
117 R0g3r $0.00
118 shabooo. $79
119 ChilliConFahne $0.00
120 Fun Guy. $0.00
121 AnthonyMason $0.00
122 BuddyRW $119
123 zootopia $158
124 Benetnasch $0.00
125 Pharaon $0.00