The Freezout 100M, 3B Chips Gtd

PokerStars.net

May 13, 2022 8:05

NL Hold'em, Multi Table

$88,000,000.00+$12,000,000.00

Entries: 63

Prize Pool: $5,544,000,000.00

Position Player Prize
1 acebennett7 $1,723,100,000
2 FORSAKENYOU $1,084,000,000
3 salty58 $820,100,000
4 mutz131313 $620,500,000
5 slydog1273 $469,400,000
6 no mercy v $355,100,000
7 jrcjr999 $268,600,000
8 JRZUCHI364 $203,200,000
9 joytaije7 $0.00
10 praecipua_46 $0.00
11 Maguire22442 $0.00
12 RIKYC642 $0.00
13 NairbAces $0.00
14 swraider $0.00
15 hotma38 $0.00
16 Gator Will $0.00
17 tazman2303 $0.00
18 dasme1 $0.00
19 FrenchFry $0.00
20 BrizvegasMik $0.00
21 MelAbbs1958 $0.00
22 Cinnabar555 $0.00
23 TwinDragons $0.00
24 3stackhigh $0.00
25 solopoker216 $0.00