Moonlight 2nd Chance [Hyper] $20, $750 Gtd

Poker Stars.nj

November 15, 2021 8:45

NL Hold'em, Multi Table

$18.80+$1.20

Entries: 34

Prize Pool: $752.00

Position Player Prize
1 rayteddy93 $278
2 leachdog4000 $188
3 Mr Peanut100 $113
4 MiketheMitt $75
5 thereugo14 $56
6 ryanbudzek $41
7 kglf1213 $0.00
8 DTTF_Esq. $0.00
9 Por_Heff $0.00
10 Djshimp123 $0.00
11 jsteiner4444 $0.00
12 MiraKat $0.00
13 Scaramenga27 $0.00
14 4Ubaby1014 $0.00
15 bgbryannn $0.00
16 TomatoWhiskey $0.00
17 nwmdnj $0.00
18 LOLiBluffed $0.00
19 Knoble309 $0.00
20 JCPOKER1207 $0.00
21 biggdummy $0.00
22 talanchi $0.00
23 poksta222217 $0.00
24 Ashlyn0818 $0.00
25 glo670 $0.00